50395 FRA ANDREES POLAREKSPEDISJON 1910

Pris: 250,00 NOK
POSTSTEMPLET ANDENES 1910

50398 ADVENT CITY -SPITSBERGEN

Pris: 175,00 NOK
FOTO:WILSE- UTGIVER B.M. SCØNBERGS KUNSTFORLAG -KRISTIANIA

50552 ISBJØRN Å SVALBARD

Pris: 100,00 NOK

50553 SVALBARD- ISBJØRN

Pris: 90,00 NOK

50556 SVALBARD- ISBJØRNER SOM SVØMMER

Pris: 75,00 NOK

50649 FLYTRANSPORT PÅ SVALBARD

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

50650 FRAM MED NANSEN 1893-1896 - TEGNING

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT