50280 VÆGTERE I RIBE

Pris: 30,00 NOK

50123 HANDELSSKOEN FOR KVINDER I INDUSTRIBYGNING

Pris: 40,00 NOK
FROKOTPAUSE MAJ 1917

50319 OKSER MED HØJONN

Pris: 40,00 NOK

50375 SEILSKUTEMANNSKAP

Pris: 25,00 NOK

50379 LEOPARDPASSER I DYREHAGEN ( HVOR ?)

Pris: 10,00 NOK

50389 FRA ET GARTNERI . PRIVATKORT

Pris: 50,00 NOK

50834 PAA HORNFISKE FANGST ( ETTER MALERI )

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

50843 HELSINGØR- STUEGANG I KLOSTERET

Pris: 35,00 NOK
UBRUKT

70009 GYMNASTIKSTÆVNET I IDRÆTSPARKEN

Pris: 75,00 NOK
LITEN HJØRNE BREKK I Ø.V. HJ.

70011 SKODSBORG BADESANATORIUM- U GYMNASTIKKSAL

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

70012 ROSKILDE HØJSKOLE . GYMNASTIKSALEN

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

70013 SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE- KØKKENAFDELING

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

70014 SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE- KØKKENAFDELING

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

70049 SKAGEN - FISKERE I AUKSJONSHALLEN

Pris: 65,00 NOK
UBRUKT