50029 HILSEN FRA SØNDERJYLLAND- CA 1914

Pris: 10,00 NOK
PÅSKREVET OG POSTSENDT ,MEN FRIMERKET ER FJERNET . ( RIFT I ØVRE H. KAT

50030 KVINNE SYR PÅ DET DANSKE FLAGG

Pris: 20,00 NOK
PÅSKREVET OG POSTSENDT ,MEN FRIMERKET ER FJERNET .

50227 SVENDBORG 1927

Pris: 30,00 NOK

50228 SPEIDERLEIER 1951

Pris: 40,00 NOK

50229 BARNESOLDAT CA 1920

Pris: 25,00 NOK

50230 HILSEN FRA DANMARK

Pris: 30,00 NOK

50231 BONDEGÅRD OG VINDMØLLE 1921

Pris: 20,00 NOK

50232 VED KONGEAAEN CA 1920

Pris: 25,00 NOK
TYSK FRANKERING

50233 VED ET SLOTT 1921

Pris: 25,00 NOK

50234 GAMMEL FLAGG KORT FRA 1903

Pris: 40,00 NOK
TYSK FRANKERING

50235 FLAGG HEISIG 1907

Pris: 25,00 NOK
TYSK FRANKERING

50236 BONDEKONE MED FLAGG

Pris: 20,00 NOK

50237 UNG KVINNE MED FLAGG

Pris: 20,00 NOK

50238 FLOTT FLAGG KORT FRA KØBENHAVN M/ MINI

Pris: 100,00 NOK
UBRUKT

50239 FLAGG OVER SØNDERBORG

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

50240 FLAGG OVER SØNDERBORG ?

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

50241 FLAGG OVER BONDEGÅRDER OG MØLLE

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

50242 DANMARKS KART MED BYVÅPEN / SKYDEBILDER

Pris: 50,00 NOK
UBRUKT

50243 FLAGG OG KRONBORG SLOTT

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

50249 FLAGG OG SLOTT

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

50904 GÆDELIG NYTAAR

Pris: 30,00 NOK
PÅSKREVET OG POSTSENDT. FRIMERKE FJERNET.

50905 LITEN GITT MED FLAGG

Pris: 5,00 NOK
PÅSKREVET OG POSTSENDT. FRIMERKE FJERNET. NB! STOR RIFT I NEDRE KANT