50045 AALBORG- BANEGARDEN

Pris: 20,00 NOK

50873 DAMPFÆRGEN VED KRONBORG

Pris: 125,00 NOK
PÅSKREVET OG POSTSENDT. FRIMERKE FJERNET.

70003 M/F KORSØR

Pris: 150,00 NOK

70181 SEILSKUTE STRANDET PÅ JYLLANDS KYST 1909

Pris: 50,00 NOK

18186- BAANEGARDEN I RINGE 1907

Pris: 60,00 NOK

18188- DAMPFÆRGEN CHRISTIAN IX- KOSØR- 1919

Pris: 90,00 NOK

18190- KOSØR- BANETERRÆNET- 1919

Pris: 125,00 NOK

18191- BALTIC AMERICA LINE- TSS POLONIA

Pris: 50,00 NOK
LITEN HJØRNE BREKK I Ø. H. HJ.