50431 BERGEN SENTRUM

Pris: 60,00 NOK
UTGIVER: K.K. BERGEN- UBRUKT

50429 BERGEN 1909 KORT

Pris: 80,00 NOK
UTGIVER : MITTET POSTSTEMPLET BREITSTADEN 1911 OG SENDT TIL FLATANGER

50427 FRA NYGAARDSPARKEN 1911

Pris: 30,00 NOK
UTGIVER: N.K. 1338 POSTSTEMPLET BERGEN 1911 OG SENDT TIL GRIMSTAD - FRIMERKE FJERNET

50426 BERGEN- PAORAA MOT VEST (UVALIG)

Pris: 75,00 NOK
UGIVER: K.K BERGEN POSTSTEMPLET DRAMMEN 1939 OG SENDT TIL SKOTSELV

50425 HAAKONSHALLENN OG WALKENDORFSTAARN- 1920

Pris: 30,00 NOK
UGIVER: O.SVANØE, BERGEN POSTSENDT TIL GRIMSTAD

40424 BERGEN PANORMA FRA FLØIFJELLET 1914

Pris: 50,00 NOK
POSTSTEMPLET KRISTIANIA OG SENDT TIL HAMAR

50423 BERGEN- VÅGEN M/MANGE LOKALBÅTER 1932

Pris: 90,00 NOK
UTGIVER MITTET & CO - 0358 POSTSTEMPLET BERGEN OG SENDT TIL SKOTSELV

50422 BERGEN PANORAMA 1932

Pris: 60,00 NOK
UGIVER: MITTET OG CO POSTEMPLET 1932 OG SENDT TIL BELGIA

50421 BERGENS NYE TEATER 1911

Pris: 60,00 NOK
UTGIVER: K. KNUDSEN - POSTSTEMPLET OG POSTSENDT TIL KRISTIANIA

50420 BERGEN- FLØIEN CA 1910

Pris: 50,00 NOK
MITTET & CO- UBRUKT

50492 BERGEN-NYGÅRDSPARKEN ,PARK PENSION 1969

Pris: 75,00 NOK
UTGIVER: OPPI 497 POSTSTEMPLET BERGEN OG SENDT TIL OSLO

50496 BERGEN TINGHUSET M/TRIKK

Pris: 50,00 NOK
PÅSKREVET MEN IKKE SENDT

50576 BERGEN TOLDBODHAVNEN

Pris: 100,00 NOK

50655 BERGEN- EDVARD GRIEG MONUMENTET

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT

50656 BERGEN- FISKETORGET TETTPAKKET M/ FOLK O

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

50657 BERGEN -TORGALMENINGEN M/ GAMLE BILER

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

50658 BERGEN - VÅGEN M/LOKALBÅTER

Pris: 60,00 NOK
UBRUKT

50703 BERGEN ETTER BRANDEN

Pris: 75,00 NOK
MITTET - 31

80031 VED NYGAARDSPARKEN 1906

Pris: 50,00 NOK

80032 FRA BRYGGENE PÅ NORDNES

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

80033 KLOSTERGADEN ? GATEPARTI 1910

Pris: 125,00 NOK

80034 FRA DEN NYE VEI VED FJØSANGER 1904

Pris: 100,00 NOK

80035 NORGES VAREMESSE I BERGEN- AUGUST 1927

Pris: 125,00 NOK
POSTSTEMPLET BERGEN MED SPESIALSTEMPEL FOR NORGES VAREMESSE

80036 BERGEN FLYFOTO 1939

Pris: 60,00 NOK

80037 CHRISTIESGT. 1912

Pris: 75,00 NOK
POSTSTEMPLET SKUDESNES 1912

51037 - LUNGEGAARDSVANDE ( UBRUKT)

Pris: 60,00 NOK

51038 - CENTRUM ( 1940 )

Pris: 40,00 NOK

51039. FRA VÅGEN ( 1931)

Pris: 40,00 NOK

51040- STIFTSGAARDEN. 1917

Pris: 40,00 NOK

51041- NYGAARDSPARKEN 1925 (SE FRANKERING)

Pris: 40,00 NOK

51042 SANDVIGSKIRKENN 1904

Pris: 30,00 NOK

51043- KNATTEN,SVARTEDIGET OG ULRIKKEN 1916

Pris: 40,00 NOK

51044- SANDVIGEN 1926

Pris: 30,00 NOK

51045- FLØIRESTAURANTEN VINTER 1926

Pris: 30,00 NOK

51046- HAAKONSHALLEN 1904

Pris: 30,00 NOK

51047- FLØIRESTUARANTEN VINTER 1926 ( SE FRANK

Pris: 75,00 NOK

51048 - BYPARKEN OG TELEGFRAFBYGGNINGEN

Pris: 35,00 NOK

51049- LOGEGATEN 1924

Pris: 50,00 NOK

51050- FLØISTUEN- 1911

Pris: 30,00 NOK

51051- VED NYGAARDSPARKEN- 1920

Pris: 25,00 NOK

51052- TORVALMENINGEN - VINTER 1917

Pris: 60,00 NOK

51053- CENTRUM

Pris: 30,00 NOK
POSTSKREVET MEN IKKE POSTSENDT

51054- HUS I GAMLE BERGEN

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51055- BYPORTEN

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51056- BYPARKEN

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51057- FLØIBANEN - ØVERSTE STATION

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51058- UTSIKT FRA LØVSTAKKEN

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT

51059- UTSIKT FRA FJELDVEIEN

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51060- BERGENHUS FESTNING-

Pris: 40,00 NOK

51061- TORVALMENINGEN CA 1905

Pris: 50,00 NOK

51062- TYSKEBRYGGEN

Pris: 35,00 NOK
UBRUKT

51063- NYGAARDSVIKEN MED NAL CRISESKIP

Pris: 100,00 NOK
UBRUKT

51064- HAVNEN SETT FRA MOLOEN CA 1920

Pris: 40,00 NOK

51065- BERGENS MUSEUM

Pris: 15,00 NOK
UBRUKT

51066- UTSTILLINGSBYGNINGEN I BERGEN

Pris: 20,00 NOK
IKKE POSTKORTBAKSIDE

51067- VÅGEN M/ FISKEBÅTER

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51068 UTSIKT FRA FLØIFJELLET

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

51069 BERGEN THEATERET

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51070- THEATERET

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51071- MUSEET - KOLORERT

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT

51072- BYPORTEN M/ GAMMEL BIL - FARGER

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51073- UTSIKT FRA FLØIEN - FARGER 1903

Pris: 25,00 NOK

51074- TYSKEBRYGGEN 1925

Pris: 35,00 NOK

51075- TYSKEBRYGGEN MANN MED TRILLEBÅR-

Pris: 50,00 NOK
UBRUKT

51076- WALKENDORFS TÅRN

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51077- WALKENDORFSTAARNET - FARGER

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51078- HAAKONSHALLEN

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

51079- JOHANNESKIRKEN

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51080- TRE FINE HERRER PÅ BYEN - BERGEN ?

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

51081- FLOTT UTSIKT OVER BYEN

Pris: 30,00 NOK
PÅSKREVET- IKKE SENDT

51082- BYPARKEN- 1907

Pris: 30,00 NOK

51083- NYGAARDSPARKEN - 1904

Pris: 35,00 NOK

51084- HILSEN FRA BERGEN - BERGEN MUSEEUM 1903

Pris: 45,00 NOK

51085- BERGENS MUSEEUM- 1930

Pris: 25,00 NOK

51086- HAVNEN M/ LOKALBÅTER 1931

Pris: 45,00 NOK

51088- UDSIGT VRA FLØIEN - DAME M/ PARAPLY- 19

Pris: 50,00 NOK

51089- FLØISTIEN - FARGER 1912

Pris: 30,00 NOK

51090- MARIA KIRKEN- FARGER 1953

Pris: 20,00 NOK

51091- OLE BULL STATUEN- 1908

Pris: 25,00 NOK

51092 - PANORAMA M/ FIN FRANKERING - 1907

Pris: 50,00 NOK

51093- DEN NATIONAL SCENE( A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51094- BYPORTEN (A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51095- TORVALMENNINGEN ( A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51096- UTSIKT FRA FELLVEIEN (A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51097- OLE BULLS PLASS (A6)

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT

51098- UTSIKT FRA LØVSTAKKEN ( A6)

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51099- FESTPLASSEN ( A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51100- BYPARKEN (A6)

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

51101- UTSIKT FRA FØIEN MOT HAUKELAND (A6)

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51102* PANORAMA ( A6) - 1955

Pris: 25,00 NOK

51103- UTSIKT FRA FJELLVEIEN ( A6)

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

51104- VETRLIDSALMENINGEN

Pris: 35,00 NOK
UBRUKT

51105- HÅKONSHALLEN OG WAKENDORFSTÅRNET ( A6)

Pris: 20,00 NOK
UBRUKT

51106- UTSIKT OVER SENTRUM OG NORDNESHALVØYA

Pris: 35,00 NOK

51107- INNSEILINGEN SETT FRA FLØYEN ( A6)

Pris: 35,00 NOK

51108- TORVALMENINGEN MED BUSSER OG TRIKK ( A6)

Pris: 50,00 NOK

51108- DANDVIKEN.UTSIKT MOT FLYVEHAVNEN(A6)

Pris: 45,00 NOK

51110- HAVNEN M/ LOKALBÅTER( A6) FARGER

Pris: 35,00 NOK

51111- HAUKELAND SYKEHUS (A6)

Pris: 30,00 NOK
PÅSKREVET IKKE SENDT

51112- 2 BILDERS KORT -DAG VS NATT(A6)

Pris: 25,00 NOK
UBRUKT

51113- FLØIBANEN M/ VOGNER ( A )

Pris: 35,00 NOK
UBRUKT

51114- FRA FLØIBANEN MOT VÅGEN

Pris: 35,00 NOK
POSTSEMPLET 1927

51115- FLØIBANEN MED UTSIKT MOT BYEN

Pris: 35,00 NOK

51116- FLØIBANEN MED UTSIKT TIL BYEN ( A6)

Pris: 35,00 NOK

51117- FLØIBANEN M/ GAMMEL VOGN- (A6)

Pris: 40,00 NOK
UBRUKT

51118- FLØIBANEN- TRASE FRA BYEN TIL TOPPEN

Pris: 30,00 NOK
( UBRUKT )

51137- FLØISTUEN ( RRE)

Pris: 40,00 NOK
Gammelt kort med moderne frankering .