OPPLAND

80072 LILLEHAMMER- LAGSETH CA 1910

Pris: 125,00 NOK

80071 HJERKINS SÆTER DOVREFJELD 1913

Pris: 75,00 NOK

80070 FISKE FRA BÅT VED HJERKINN- 1906

Pris: 90,00 NOK

80069 SOMMERAFTEN VED HJERKINNS FISKEVAND 1905

Pris: 90,00 NOK

(10013) VINSTRA - FURUHEIM SANATORIUM CA 1910

Pris: 150,00 NOK
Vinstra ca 1910. Eneberettiget 1908 Lie , Vinstra

50403 UTSIKT OVER VIGNES OG LILLEHAMMER 1910

Pris: 175,00 NOK
UTGIVER: G.B 31 - POSTSTEMPLET LILLEHAMMER 1910 OG SENDT TIL KRISTIANIA

50405 LILLEHAMMER- MESNAFOSSEN "SYVFALDENE" CA 1

Pris: 90,00 NOK
POSTSTEMPLET MESNALIEN OG SENDT TIL D/S FJORD VED PIPERVIGSBRYGGEN I CHRISTIANIA

50468 LILLEHAMMMER SETT FRA MAIHAUGEN

Pris: 60,00 NOK
UTGIVER : G.B. UBRUKT - NB! LITEN HJØRNEBREKK OG FLEKK ( SE BILDE )

50469 LILLEHAMMER - MESNAFOSS

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

50497 VED FAGERNES I VALDRES

Pris: 60,00 NOK
UTGIVER: STRAND 151 UBRUKT - STORFORMAT

50499 ØLO, VANG I VALDRES

Pris: 90,00 NOK
UTGIVER : STRAND 48-6 UBRUKT - STORFORMAT

50500 FAGNERNES I VALDFRES FLYFOTO

Pris: 90,00 NOK
UTGIVER: STRAND 153 UBRUKT- STORFORMAT

50504 VALDRES . ULNES

Pris: 90,00 NOK
UTGIVER: STRAND 44-6 UBRUKT- STORFORMAT

50536 RAUFOSS HOVEDKONTORENE 1932

Pris: 150,00 NOK

50555 SPIERSTUELEN I JOTUNHEIMEN-

Pris: 100,00 NOK
UBRUKT

50570 LILLEHAMMER- GADEPARTI ETTER SNØFALD

Pris: 50,00 NOK

50572 VALDRES - AURLANDSBYEN- 1913

Pris: 125,00 NOK

50580 GLITTERTIND I JOYUNHEIMEN- 1921

Pris: 60,00 NOK

50648 BRÆNDHAUGEN HOTEL OG SKYDSSTASJON

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

50654 OTTA I GUDBRANDSDALEN

Pris: 60,00 NOK
UBRUKT

80001 HOFS KIRKE ØSTRE TOTEN INTERIØR 1911

Pris: 75,00 NOK

80002 SIKKILSSÆTER MED SIKKISDALSHORN

Pris: 60,00 NOK

80003 GJENDIN SEET FRA GJENDEBODEN-

Pris: 30,00 NOK

80004 BESSHEIM-JOTUHEIMEN

Pris: 40,00 NOK

80006 SIKKILSDALSÆTER MED SIKKILSDALSHORN OG HIMDA

Pris: 60,00 NOK
UBRUKT

80008 BRUVANG OG AUSTLID I GAUSDAL

Pris: 150,00 NOK
UBRUKT

FURUHEUM SANATORIUM- VINSTRA CA 1905

Pris: 200,00 NOK

80010 PARTI FRA SKREIFJELDENE M/ SYKLISTER 1906

Pris: 150,00 NOK

80011 FRA KAP ELLER SKREIA ? 1915

Pris: 150,00 NOK
POSTSTEMPLET KAP OG ADRESSERT TIL SKREIA

80012 MEIERIET MYRE 1918

Pris: 350,00 NOK
POSTEMPLET MYRE OG ADDRESERT TIL SKREIA ST. TOTEN

80068 FRA PER GYNT HYTTA

Pris: 30,00 NOK

80153 BANG I VALDRES - FLOM

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

80158 VINSTRAFOSSEN 1920

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

1819- LILLEHAMMER - MESNAFOSSEN-1906

Pris: 50,00 NOK
N.K. 94- UBRUKT