MØRE OG ROMSDAL

50475 PARTI FRA MEROK- 1909

Pris: 60,00 NOK
POSTEMPLET KRISTIANIA 1909

50479 HILSEN FRA MOLDE M/ KRIGSSKIP PÅ HAVNA

Pris: 50,00 NOK
POSTSTEMPLET 1905 OG SENDT TIL KRISTIANIA

50489 ÅLESUND- FLYFOTO OVER BYEN

Pris: 90,00 NOK
UTGIVER : HARSTAD 6T21 STORFOMAT- UBRUKT

50514 CHRISTIANSUND N. NORDLANDET KOLORERT 190

Pris: 175,00 NOK
POSTSTEMPLET 1900

50515 CHRISTIANSUND N. KIRKLANDET OG VAAGEN

Pris: 175,00 NOK
POSTSTEMPLET 1903

50516 MOLDE -UTSIGT OVER FJORDE

Pris: 30,00 NOK
UBRUKT

50646 AALESUND- LØVENVOLD- KINOMATEGRAF-

Pris: 140,00 NOK

80091 SNESKRED I GEIRANGER

Pris: 100,00 NOK
UBRUKT

80095 DET NYE ÅLESUND- FRA BUHOLMSHAVNEN

Pris: 400,00 NOK
UBRUKT

80096 AALESUNDS HAVN

Pris: 150,00 NOK
UBRUKT

80097 ROMSDALSHORN CA 1905

Pris: 60,00 NOK

80098 AALESUND FØR BRANDEN I 1904 KOLORET

Pris: 350,00 NOK

80099 MOLDE MED KRIGSSKIP PÅ FJORDEN

Pris: 90,00 NOK
UBRUKT

80100 MOLDE I MÅNESKINN 1903

Pris: 100,00 NOK

80101 AALESUND NORDRE HAVN M/ LOKALBÅTER

Pris: 125,00 NOK
UBRUKT

80102 KRISTIANSUND N. FRA KAIEN MED FOLK OG SK

Pris: 200,00 NOK

80103 KRISTIANSSUND N. FRA HAVNEN M/FISKEBÅTER

Pris: 125,00 NOK

80104 PARTI FRA AALESUND ( FØR BRANNEN)

Pris: 250,00 NOK
POSTSTEMPLET 29/9-1904 ETTER BRANNEN

80105 CHRISTIANSUND - PANORAMA 1912

Pris: 125,00 NOK

80106 AALESUND- APOTHEKERGADEN MED NORGES BANK

Pris: 150,00 NOK
STEMPLET SJØPOSTKONTORERT 1909?- SVAK HORISONTAL MIDTBEKK

80107 AALESUND 1904 M/ SS BLUCHER OG METOR

Pris: 200,00 NOK

80109 PARTI FRA MOLDE 1907

Pris: 75,00 NOK