JERNBANE

7142- ULSBERG- DOVEREBANENS HØYESTE BRO

Pris: 60,00 NOK

7141- HJERKIN STASJON

Pris: 90,00 NOK
UBRUKT - ENERETT: JORAMO DOMBÅAS

50436 BERGENSBANEN- MYRDAL STASJON

Pris: 75,00 NOK
UBRUKT

(10006) FLOREN JERNBANESTATION- STJØRDALEN

Pris: 300,00 NOK
Floren Jernbanestation, Stjørdal . Postsemplet Skatval 1907 og adressert til Kristiania. Perfekt kvalitet-

(10007) GRAVEHALSEN - BERGENSBANEN 1911

Pris: 150,00 NOK
Mittet & Co nr. 1182 Poststemplet Kristiansand S, 1911. Adressert til USA . Perfekt kvalitet.

( 10012) HØNEFOSS JERNBANESTATION - 1925

Pris: 175,00 NOK
Hønefoss 1925 - Mittet 5715/6 . Postemplet med jernbanestempel ( litt utydelig) og adressert til Sarpsbog.

50396 BERGENSBANEN -HALLIGSKEID VINTER 1908

Pris: 90,00 NOK
K,KNUDSEN- BERGEN

50397 PARTI VED ROLAG STASJON-VESTFJORDEN

Pris: 400,00 NOK
UTGIVER : SVENSKA LITOGRAFISKE AB

50400 VELDRE JERNBANESTATION

Pris: 500,00 NOK
N.K. 503 - UBRUKT

50437 FRA BERGENSBANEN. FLOMSDALEN 1908

Pris: 50,00 NOK
UTGIVER: NORDISK KORTFORLAG KRISTIANIA SERIE 57/2 POSTSTEMPLET SOGNS POSTEXPRESS OG SENDT TIL KRISTIANIA

50438 BERGENSBANEN- FINSE

Pris: 50,00 NOK
UTGIVER: PAUL E. RITTER, BERGEN- UBRUKT

50525 SARPSBORG JERNBANESTATION 1919

Pris: 200,00 NOK

50564 STANGHELLE BRO PÅ VOSSEBANEN-

Pris: 125,00 NOK
N.K. 1347

50643 PARTI FRA DAL STASJON -

Pris: 200,00 NOK

50644 FRA ÅNDALSNES STASJON

Pris: 100,00 NOK
UBRUKT

50647 LILLESTRØM FRA STASJONSOMRÅDET -

Pris: 225,00 NOK

80013 BERGENSBANEN MELLOM HAUGASTØL OG FINSE -VI

Pris: 125,00 NOK

80014 JERNBANEBROEN HØNEFOS- CA 1910

Pris: 250,00 NOK

80015 PARTI FRA ÅL JERNBANESATSJON-

Pris: 200,00 NOK
UBRUKT

18199 DAMPLOK PÅ KYLLING BRO VERMA

Pris: 90,00 NOK
UBRUKT

18234 DRESSIN PÅ VOSSEBANEN-

Pris: 90,00 NOK
UBRUKT

7139- REITAN STASJON OG GULA BRO 1907

Pris: 250,00 NOK
POSTSENDT 1907