MILITÆRE KORT

50518 MILITÆR AVDELING - 1915

Pris: 100,00 NOK

50519 TROMSØ BATALJONS LEJR SÆTERMOEN 1907

Pris: 90,00 NOK
NB! Ø,H,HJ. MANGLER

50523 MILITÆRE I FELTEN

Pris: 90,00 NOK
UBRUKT

50697 MILITÆR AVDELING POSERER ( UTENLANDSK)

Pris: 25,00 NOK

80044 HJULRYTTERCOMPAGNIETS CHEF CAPT. HOFF

Pris: 60,00 NOK

80045 MILITÆRAVDELING 1914

Pris: 60,00 NOK
POSTSENDT TIL TRYGVE ROGN I LANGESUND

80046 STOR MILITÆR TROPP POSERER

Pris: 25,00 NOK

80047 HUMORISTISKE MILITÆRPORTRETT 1905

Pris: 50,00 NOK

80048 HILSEN FRA GARDERMOEN

Pris: 140,00 NOK

80049 MARINEN I HORTEN

Pris: 140,00 NOK
UBRUKT

80050 FRA GRÆNDSEVAKTEN 1905- FELTARBEIDE

Pris: 50,00 NOK

80051 BRIGADEMUSIKKEN I TRONDHJEM 1906

Pris: 175,00 NOK

80052 SOLDATHJEMMET PÅ HELGEGELANDSNOEN 1903

Pris: 175,00 NOK

80053 HVALSMOEN- PONTONGBRYGGE CA 1905

Pris: 125,00 NOK

80054 HELGELANDSMOEN- HØNEFOSS- BESPISNING 1903

Pris: 150,00 NOK

80055 MILITÆR AVDELING PÅ GARDERMOEN 1911

Pris: 75,00 NOK

18221 MILITÆRE PÅ TELTVAKT FØR 1905

Pris: 50,00 NOK
OVERREKKELSES KORT- NOE SKADET . HULL I ØVRE KANT HJØRNEBREKK NED TIL H.