CHRISTIANIA/OSLO

5085- EKEBERG RESTUARANTEN- 1919

Pris: 150,00 NOK

5084- SKILLEBÆK- PARKEN MED FONTENEN- 1936

Pris: 75,00 NOK

5083- FRA THORSHOV M/ SORIA MORIA KINO - 1955

Pris: 75,00 NOK

5082- DEICHMANSKE BILIOTEK- SCHOUS PLASS- 1920

Pris: 150,00 NOK

5081- BYGDØ ALLE'- 1903

Pris: 125,00 NOK

5080- UTDSIGT OVER ØENE FRA BÆKKELAGET- 1922

Pris: 125,00 NOK

5079- URANIENBORG TERRASSE- 1907

Pris: 125,00 NOK

5078- FRA BÆKKELAGET- 1916

Pris: 125,00 NOK

5077- COLBJØRNSENSGATE - 1913

Pris: 125,00 NOK

11295 UTSIGT FRA EGEBERG- 1915

Pris: 40,00 NOK
1915

11294- BEKKELAGSBUGTEN - 1926

Pris: 125,00 NOK
1926 - POSTSTEMPLET VRANGSFOSS

11293 - EKEBERGRESTAURANTEN - UTESERVERINGEN- 194

Pris: 40,00 NOK
1945

12292 - UTSIGT FRA HOLMENKOLLEN RESTUARANT - 19

Pris: 40,00 NOK
1933

12291 - UDSIGT FRA ST.HANS HAUGEN 1912

Pris: 75,00 NOK
1912

11288 - UTSIGT FRA ST. HNS HAUGEN 1906

Pris: 90,00 NOK
1906

11279 - ST.HANS HAUGEN IDYLL I PARKEN - 1916

Pris: 75,00 NOK

11278 - KRISTIANIA SETT FRA ST. HANSHAUGEN - 1

Pris: 50,00 NOK
1910

11271 - ST.HANS HAUGENS BASIN- 1907

Pris: 50,00 NOK
1907? SVENSK FRANKERING

11268 - ST. HANS HAUGENS RESTUARANT - 1906

Pris: 60,00 NOK
1906

11264 - FRA AKSERSHUS SLOTT - 1907

Pris: 50,00 NOK
1907

11267 - ST.HANSHAUGEN - 1906

Pris: 30,00 NOK

11256 - KRAGSTØTTEN - VOKSENKOLLEN - 1922

Pris: 75,00 NOK
1922- POSTSENDT TIL CUBA !

11252 - AKSERSHUS SLOTT - 1905

Pris: 50,00 NOK
1905

11249 - AKSERSHUS SETT FRA SJØEN - 1902

Pris: 75,00 NOK
1902

11247 - AKERSHUS SLOTT 1904

Pris: 50,00 NOK
1904

11244 - KRIGSKIP FORAN AKSERHUS FESTNING- 1909

Pris: 90,00 NOK
1909

11242 - AKERSHUS FÆSTNING OG SLOTT - 1903

Pris: 75,00 NOK
1903

11237 - DAMPSKIP I PIPERVIKEN- 1912

Pris: 150,00 NOK

11233 - SMÅBÅTHAVN VED AKSERSHUS FESTNING- 19

Pris: 100,00 NOK
1911

11232 VICTORIA OG ALBERT - ENGELSK FLAADEBESØG

Pris: 150,00 NOK
1906

11220 - STRANDPROMENADEN MOT AKERSHUS - 1904

Pris: 75,00 NOK
1904

11179 - AKERSHUS FESTNING - NORGES NYE FLAGG

Pris: 75,00 NOK
1905

11114- DRONNINGEN MED KØ AV FOLK- 1912

Pris: 100,00 NOK
1912

11112 - KONGEN OG DRONNINGEN SETT FRA OSCARSHA

Pris: 60,00 NOK
1948

11111 - DRONNINGEN- KNS KLUBBHUS - 1919

Pris: 75,00 NOK
1919

11108 - DRONNINGEN RESTAURANT - BYGDØ - 1919

Pris: 75,00 NOK
1919

11107 - JAKTKLUBBEN - DRONNINGEN M/ LOKALBÅT

Pris: 125,00 NOK
1910

11106 - OSCARSHALL MED HAGEN - 1911

Pris: 50,00 NOK
1911

11039 - OSCARSHALL M/ MANN I ROBÅT - 1902

Pris: 40,00 NOK
1902

11039 - OSLO SETT FRA HOVEDØEN - 1938

Pris: 60,00 NOK
1918

11037 - KISTIANIA SETT FRA BYGDØ- 1919

Pris: 40,00 NOK
1919

11017 - OSCARSHALL SLOTT M/ MANGE PERSONER - 1

Pris: 90,00 NOK
1911

12347 - OSCARSHALL SLOTT FRA SJØSIDEN -

Pris: 40,00 NOK
1910

12346 - OSCARSHALL SETT FRA LANDSIDEN 1902

Pris: 50,00 NOK
1902

12345 - FRA OSCARSHALL SLOTT - 1911

Pris: 40,00 NOK
1911

12343 - KRISTIANIA SETT FRA OSCARSHALL

Pris: 50,00 NOK
1916

12342 - OSCARS HALL SLOTT BYGDØ- 1910

Pris: 30,00 NOK
1910

12341 - OSCARSHALL SLOTT 1910

Pris: 25,00 NOK
CA 1910

12237 - OSCARSHALL SLOTT SETT FRA FROGNERKILE

Pris: 60,00 NOK
1911

12036 - UTSIKT FRA EKEBERGRESTUARANTEN- NYLANDS

Pris: 90,00 NOK
1955

12035 - CHRISTIANIA SETT FRA EKEBERG - 1907

Pris: 60,00 NOK
1907- DANSK FRANKERING

12031 -HILSEN FRA CHRISTIANIA - SEILSKIP FOR AN

Pris: 75,00 NOK
1902

12028 - OSCARSHALL MED KAPPROERE - 1905

Pris: 60,00 NOK
1905

12021 - STORTINGSPLADSEN- GRAND HOTELL MOT STOR

Pris: 75,00 NOK
1906

12013 - CHRISTIANIA SETT FRA EGEBERG - SEILS

Pris: 125,00 NOK
1905

12011 - FRA KONGEVEIEN MOT EKEBERG - 1916

Pris: 90,00 NOK
1916

12006 - UTSIKT OVER SØRENGA - INDUSTRI OG SKIPS

Pris: 75,00 NOK
1918

12004 - STORTINGET /EIDSVOLDS PLASS 1912

Pris: 40,00 NOK
1912

12003 - STORTINGET OG SLOTTET - 1946

Pris: 40,00 NOK
1946

12396 - STORTINGET MED TRIKK 1924

Pris: 75,00 NOK
1924

12395 - STORTINGET 1901

Pris: 50,00 NOK
1901

12394 - STORTINGET - VINTER 1927

Pris: 25,00 NOK
1927

13393- STORTINGSBYGNINGEN VINTER 1908

Pris: 40,00 NOK
1908

12392 - STORTINGET - 1921

Pris: 30,00 NOK
1921

12391 - GAMLE GRAND HOTEL KARL JOHANS GT.

Pris: 75,00 NOK
CA 1910

12390 - STORINGENLØEN OG GRAND HOTEL

Pris: 60,00 NOK
1904

12389 - GRAND HOTELL

Pris: 40,00 NOK
CA 1925

12388 - GRAND HOTELL - 1918

Pris: 50,00 NOK
1918

12387 - EIDSVOLDS PLASS M/ GRAN HIOTELL 1911

Pris: 40,00 NOK
1911 NB! LITEN HJØRNEBREKK I N.V. HJ.

12386 - EIDSVOLDS PLASS M/GRAND HOTELL

Pris: 75,00 NOK
1909

12385 - SORTINGET, GRAND HOTELL OG PLASSEN FORAN

Pris: 60,00 NOK
1907

12384 - KARL JOHANS GT. M / STORTINGET ,GRAND

Pris: 75,00 NOK
1933

12383 - KARLJOHANSGT-GRAND HOTELL M/ TRIKK

Pris: 60,00 NOK
1919

12381 - NATIONALTHEATERET- 1928

Pris: 40,00 NOK
1928

12379 - KARL JOHANS GT. OG NATIONALTHEATERER B

Pris: 50,00 NOK
1935

12378 - STUDENTERLUNDEN SETT FRA STORTINGET

Pris: 75,00 NOK
1923- POSTSENDT TIL MEXICO

12377 - NATIONALTHEATERET 1928

Pris: 40,00 NOK
1928

12376 - NATIONALTHEATERET -/KARL JOHANS GT..

Pris: 75,00 NOK
1916 NB! LITEN HJØRNEBREKK I N. H. HJ.

12375 - NATIONALTHEATERET - VINTER M/HEST OG V

Pris: 50,00 NOK
1921

12374 - NATIONALTHEATERET - MYE FOLK 1912

Pris: 50,00 NOK
1912

12372 - UNIVERSITETET - 1916

Pris: 90,00 NOK
1916

12371 - PENE DAMER SPASERER PÅ KARL JOHAN

Pris: 100,00 NOK
1910

12370 - TOSTRUPGÅRDEN 1913

Pris: 150,00 NOK
1913

12369 - UNIVERSITETET - 1922

Pris: 50,00 NOK
1922

12368- KARL JOHANS GT. 1925

Pris: 25,00 NOK
1925 NB! VERTIKAL BRETT

12367 - EGERTORGET M/ MYE FOLK

Pris: 200,00 NOK
1921- MED PORTOMERKE

12366 CARL JOHANS GT. M/ SPASERENDE 1914

Pris: 100,00 NOK
1914

12365- FRA KARL JOHANS GT. 1907

Pris: 90,00 NOK
1907

12364- HILSEN FR CHRISTIANIA - VINTER

Pris: 60,00 NOK
1902

12363- KARL JOHANS GT. MED MYE FOLK

Pris: 100,00 NOK
1937

12362- KARL JOHANS GT M/ TRIKK

Pris: 75,00 NOK
1912

12361- STUDENTERLUNDEN - VINTER

Pris: 50,00 NOK
1914

12360- STUDENTERLUNDEN - UTSIGT FRA STORTINGET

Pris: 60,00 NOK
1919

12359 - STUDENTERLUNDEN -FARGER

Pris: 50,00 NOK

12358- HOTEL CONTINENTAL OG TEATERKAFEEN

Pris: 75,00 NOK
POSTSENDT 1936 NB! T VERTIKALE STRIPER .

12357- HOTELL A DANGLETERRE

Pris: 125,00 NOK
POSTSTENDT 1927

12356 - PIPERVIGSBRYGGEN 1913

Pris: 125,00 NOK
POSTSENDT 1913

12355- TORDENSKIOLDS PLADS

Pris: 50,00 NOK
POSTSENDT 1910 NB ! RIFT PÅ H. SIDE

12354- PIPERVIKEN M/ LOKLABÅTER

Pris: 150,00 NOK
POSTSENDT 1909

12353- PIPERVIKEN M/PAPPABÅTER

Pris: 100,00 NOK
POSTSENDT 1939

12352 EKERBARGBANEN M/ TRIKK

Pris: 175,00 NOK
POSTSENDT 1922

12351- AKERSGATEN MED TRIKK

Pris: 150,00 NOK
UBRUKT

12350 - KARL JOHANS GT. VED GRAND HOTEL

Pris: 125,00 NOK
URUKT

12349-DS FAGERSTRAND VED RÅDGUSKAI

Pris: 75,00 NOK
Påskrevet men ikke postsendt.

50433 FRA BÆKKELAGSHØGDEN - 1910

Pris: 200,00 NOK
UTGIVER: KUENHOLDTS KUNSTFORLAG- POSTSTEMPLET BÆKKELAGET 1910 OG SENDT TIL OPPEGAARD

5002 PARTI FRA DRAMMENSVEIEN

Pris: 50,00 NOK

5003 FRA BESTUM - 1912

Pris: 90,00 NOK

5012 FRA PIPERVIKEN MED MANGE SKIP - 1907

Pris: 50,00 NOK
Småskader i øvre kant av kortet.

5013- FRA BÆKKELAGSBUKTEN - 1927

Pris: 75,00 NOK

5014- UDSIGT FRA SKILLEBÆK MOT BYGDØ- 1906

Pris: 60,00 NOK
lLiten skade i øvre kant .

5015- NOBEL INSTITUTTET ( Gamle) - 1912

Pris: 100,00 NOK
Nå regjeringhs representasjonshus.

5016- FISKERE VED AKERSHUSKAIA - 1919

Pris: 125,00 NOK

5017- HOLBERGS PLASS - 1920

Pris: 75,00 NOK

5018 - NYDALENS KAPELL- 1912

Pris: 75,00 NOK

5019- SOFIENBERGGADEN OG RATHES GADE - 1904

Pris: 125,00 NOK

5020- NYTORVET - MARKEDSPLASS 1912

Pris: 100,00 NOK

5021- PARTI FRA KVÆRNESDALEN- 1925

Pris: 50,00 NOK
Skade i øv. venstre hjørne da frimerke er revet av.

5022- NASJONALGALLERIET I UNIVERSITETSGATEN- M/

Pris: 50,00 NOK

5023- UDSIGT FRA OSCARSHALD MED BYGDØ- 1910

Pris: 90,00 NOK

5024- UDSIGT FRA ST.HANSHAUGEN- 1912

Pris: 40,00 NOK

5025- AKERSELVEN VED ANKERBROEN- 1939

Pris: 40,00 NOK

5026- FROGNER HOVEDGAARD- 1910

Pris: 75,00 NOK

5027- OSLO LÆRERSKOLE- WERGELANDSVEIEN- 1947

Pris: 75,00 NOK

5076- CHRISTIANIA ROKLUBB PÅ BYGDØY - 1906

Pris: 200,00 NOK