50928 GRISEN SPISER GRØT

Pris: 40,00 NOK
POSTSEMPLET 1950

50929 GRISEN SKÅLER MED NISSEN ( OPPI 300)

Pris: 75,00 NOK

50930 NISSEN GÅR TIL LÅVEN MED GRØT

Pris: 50,00 NOK

50931 GRISEN LEKER I SØEN MED GRISUNGENE

Pris: 60,00 NOK
POSTSTEMPLET SPILDING 1937

90932 GISEN KOMMER TIL GRØTFATET

Pris: 60,00 NOK
POSSTEMPLET 1947

50945 NISSEFAMILIEN RIR PÅ GRISEN

Pris: 40,00 NOK
POSTSTEMPLET KONGSBERG 1956