50917 BAFRN DANSER PÅ EN SKY ( SIGNERT ERLIN

Pris: 50,00 NOK
POSTSTEMPLET OSLO 1945

50924 PÅ VEI TIL HYTTA ( SIGNERT A. HALLING

Pris: 20,00 NOK
POSTSTEMPLET 1965

50925 BARN BÆRER STIGE ( THORSRUD)

Pris: 20,00 NOK
POSTSTEMPLET 1946

50927 REVEN UTENFOR HYTTA ( TRYGVE DAVIDSEN)

Pris: 25,00 NOK
POSTEMPLET 1963

90957 BARN KOMMER MED JULETRE OG PAKKER

Pris: 50,00 NOK
POSTSTEMPLET - UTYDELIG CA 1910

50968 SØT PIKE OG DOMPAPPER

Pris: 15,00 NOK

50969 FAMILIE KOMMER TIL JUL

Pris: 10,00 NOK

50970 ELG OG DOMPAPPER

Pris: 10,00 NOK
POSTSTEMPLET KONGSBERG 1961

50971 KOSELIG JULEKORT MED HEST OG TOG

Pris: 30,00 NOK
POSTSTEMPLET KONGSBERG 1979

50973 PIKEN I MÅNEN

Pris: 25,00 NOK

50975 GLADE BARN DANSER NÅR SNØEN KOMMER (

Pris: 35,00 NOK
POSTSTEMPLET KRISTIANIA 1923

20976 FAR OG SØNN BÆRER UT MAT TIL NISSEN ( SIG

Pris: 60,00 NOK
POSTSTEMOPLET OSLO 1947

50977 BARN MATER RÅDYR ( CHR.K)

Pris: 20,00 NOK
POSTSTE,MPLET HVITTINGFOSS 1962

50978 TO SØTE BARN BYGGER SNØMANN ( DAME)

Pris: 30,00 NOK

50980 DOMPAPPER I JULENEK

Pris: 10,00 NOK
POSTSTEMPLET FREDRIKSTAD 1947

50981 DOMPAPP I GRANTRE

Pris: 10,00 NOK